OBS De Langereis | Middengouw 21 | 1645 PN Ursem
Peuterochtenden

 

U staat voor de keus van een basisschool voor uw kind. De peuter van nu wordt binnenkort 4 jaar en mag dan naar school.

De Langereis organiseert peuterochtenden om uw kind op een speelse manier kennis te laten maken met de basisschool .

  

 Deze ochtenden zijn gericht op een activiteit met de kinderen.

Voor uw kind is de peuterochtend een uitgelezen mogelijkheid om eens te ervaren hoe het er op een basisschool aan toe gaat en de stap er naar te minder groot te maken.

Voor u is het een kans om samen met andere ouders op informele wijze de sfeer op onze school te komen proeven.

 

De peuterochtend bestaat uit:

 • Een activiteit gericht op de kinderen.
 • Kennis maken met de school, waarbij u informatie krijgt en vragen kunt stellen.

Nieuwe ouders zijn op zoek naar een school die past bij hun kind. Maar wat heeft die school te bieden en hoe wordt er gewerkt?

We hebben getracht te beschrijven wat er allemaal gebeurt in een kleutergroep en hoe we werken aan de ontwikkeling op verschillende gebieden.

Sfeer proeven kunt u alleen in de praktijk.

  

Kleuters ontwikkelen zich spelenderwijs. Ze ontdekken de wereld om hun heen en leren daar van.

In de kleutergroep stimuleren we die ontwikkeling met een brede aanpak: spelen, werken, bewegen en in gesprek zijn met elkaar.

We bieden een ruim aanbod aan activiteiten binnen een zogenoemde ‘rijke leeromgeving’ zodat elk kind de vaardigheden ontwikkelt in een tempo en de manier die bij het kind past.

Elk kind leert anders: waar het ene kind zijn sociaal vaardigheden ontwikkelt in de huishoek, kan een ander kind in datzelfde spel bezig zijn taalvaardiger te worden.

 

Naast deze ‘toevallige’ leermomenten, bieden we ook activiteiten aan met een duidelijk gericht doel. Kinderen ontwikkelen daarmee nieuwe vaardigheden en vergroten hun kennis.

Het is belangrijk dat er in het onderwijs in de kleutergroep een goede balans is tussen ‘toevallig’ en doelgericht leren.

 

Doelgericht leren

Kleuters ontwikkelen zich in hun eigen tempo en op verschillende manieren. Elk kind heeft een eigen leerstijl, een eigen manier van leren.

Zo ontdekt het ene kind de begrippen smal en breed tijdens het bouwen in de bouwhoek, een ander tijdens het knutselen met doosjes.

 

De ontwikkeling van kleuters verloopt sprongsgewijs: wat nu niet wordt opgepikt, kan enkele weken later wel aanslaan.

Leerdoelen kunnen worden behaald tijdens spel, werk, bewegen of in de kringactiviteiten.

De ontwikkelingsgebieden die we onderscheiden zijn

 • Rekenen, ook wel genoemd ‘beginnende gecijferdheid’
 • Taal en lezen, ook wel genoemd ‘beginnende geletterdheid’
 • Motoriek, onderverdeeld in grove en fijne motoriek
 • Muziek

 

 

 

 

Schoolplan OBS De Langereis

 

In het schoolplan van De Langereis, staan de doelen voor onderwijs aan 4- en 5 jarigen beschreven.

Naast de doelen voor taal en rekenen, is bij de 4- en 5-jarigen het onderdeel sociaal-emotionele ontwikkeling van groot belang. We geven u graag een beeld van wat kinderen allemaal al moeten leren:

 

Sociaal emotionele ontwikkeling

 • Leerlingen ervaren de verschillen en overeenkomsten tussen zichzelf en de andere kinderen in de groep.
 • Leerlingen leren hun gevoelens onder woorden te brengen;
 • Leerlingen leren wat afspraken zijn, welke regels er zijn en hoe zich daaraan te houden;
 • Leerlingen kunnen al een beetje verschil maken tussen privébelangen en de belangen van de ander.
 • Leerlingen bieden hulp aan een ander
 • Leerlingen vragen iemand anders om hulp;
 • Leerlingen houden zich aan gespreks- en spelregels;
 • Leerlingen kennen de karaktereigenschappen en gevoelens van andere kinderen en houden daar rekening mee;
 • Leerlingen ervaren dat er door tegenstrijdige belangen conflicten kunnen ontstaan die je samen kunt oplossen

Naast de specifieke doelen voor deze groep, worden activiteiten in het kader van de Kanjertraining aangeboden.

 

Bij dit alles werken we ook in twee kleuterjaren toe naar een werkhouding die nodig is om met succes de volgende schooljaren te doorlopen.

werkhouding

 • Leerlingen werken zelfstandig aan taken die ze aan kunnen d.m.v. denken-doen-controleren.
 • De leerlingen durven initiatief te nemen.
 • De leerlingen merken dat je activiteiten het best op een bepaalde manier kan uitvoeren: ze leren effectieve routines.
 • De leerlingen vragen om hulp als ze niet verder kunnen, volgens de geldende afspraken binnen de groep.
 • De leerlingen leren op welke manier je vragen moet stellen.
 • De leerlingen leren d.m.v. observeren van anderen hoe ze een taak kunnen aanpakken.
 • De leerlingen kiezen activiteiten en maken die ook af.
 • De leerlingen vertellen wat ze gedaan hebben en wat er wel of niet goed ging: reflecteren op eigen handelen.
 • De leerlingen leren samen te spelen en samen te werken.

Samenwerking

Downloads

downloaden

downloaden

downloaden

downloaden

Alle bekijken >>

Leerling aanmelden

Wilt u uw kind aanmelden? Klik dan hier om uw kind aan te melden en wij nemen contact met u op.