panerai watches replicas Basisschool de Langereis

Betekenisvol onderwijs door Deep Learning

In ons onderwijs prikkelen we de nieuwsgierigheid die kinderen van nature hebben spelen hierop in. Hiervoor maken we gebruik van het gedachtegoed van Deep Learning. Deep Learning is een onderwijsconcept waarin de eigen leervragen van kinderen in relatie tot hun omgeving centraal staan. Middels dit concept ontwikkelen onze leerlingen zich in de zes mondiale competenties:
Karakterontwikkeling
Burgerschap
Samenwerking
Communicatie
Creativiteit
Kritisch denken

Deep Learning wordt bereikt als de leerling in staat is om het geleerde (kennis én vaardigheden) toe te passen op
nieuwe, levensechte en/of toekomstige, nog onbekende situaties, en onderweg haar/zijn eigen talenten, interesses en
karakter(eigenschappen) ontdekt en verder ontwikkelt.