Betekenisvol onderwijs

In ons onderwijs prikkelen we de nieuwsgierigheid die kinderen van nature hebben spelen hierop in. Het werken met thema’s helpt daarbij. In de uitwerking van ons thematisch onderwijs brengen onze leerkrachten de leerstof uit allerlei vakken op een aansprekende en praktische manier samen. Alle kinderen krijgen de kans om hun talenten optimaal te ontwikkelen. We garanderen een passend aanbod voor ieder kind, waarbij de talenten van kinderen worden gewaardeerd en worden ontwikkeld.